S.1 - Eğitim Öğretim Kalitesini Geliştirmek ve Sürekliliğini Sağlamak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.2 - Araştırma ve Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.3 - Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.4 - Yerel ve Bölgesel Dinamiklerin İşbirliğiyle Kalkınmaya Öncülük Etmek

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%