S.1 - Eğitim Öğretim Kalitesini Geliştirmek ve Sürekliliğini Sağlamak.

S.2 - Araştırma ve Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

S.3 - Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi

S.4 - Yerel ve Bölgesel Dinamiklerin İşbirliğiyle Kalkınmaya Öncülük Etmek